Pracovné a au pair pobyty

 Au Pair program je kultúrno-výmenný pobyt pre mladých, slobodných a bezdetných ľudí, ktorí prichádzajú do cudzej krajiny za účelom zdokonalenia sa v jazyku, poznávania kultúry a nájdenia nových priateľov. Au Pair má status hosťa, nejedná sa teda o zamestnanie. Hostiteľská rodina, v ktorej Au Pair žije poskytuje zadarmo stravu a ubytovanie ako odmenu za pomoc a vreckové. Na oplátku Au Pair pomáha rodine so starostlivosťou o deti a domácnosť.

Pracovné pobyty ponúkame v Európe, USA, v Kanade a na Novom Zélande. Pobyty v zahraničí zaisťujeme v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi, ktorí programy v cieľovej krajine zastrešujú a dohliadajú na ich priebeh. Títo garanti pracovných programov stanovujú na základe dlhoročnej aktuálnej situácie požiadavky na uchádzača pri registrácii do programov a ich parametre. V niektorých krajinách sú požiadavky určené tiež treťou stranou – napr. v prípade Kanady a Nového Zélandu určujú vekovú hranicu  pre udelenie víz vlády týchto krajín, podmienky au pair programu v USA sú zakotvené v ústave a pod. Pracovné pobyty sú určené najmä pre mladých ľudí, ktorí sa chcú zdokonaliť v cudzom jazyku, osamostatniť sa a získať prvé cenné pracovné skúsenosti v zahraničí.