práca v anglicku po brexite

Nová kapitola vzájomných vzťahov

Neustále diskutovaný brexit začiatkom tohto roka dorazil. Nové usporiadanie a vzťahy ovplyvnia aj Slovákov. O čo presne ide?

Dopady brexitu

Ešte v roku 2016 sa občania Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska rozhodli vystúpiť z Európskej únie. Toto nové partnerstvo EU so Spojeným kráľovstvom nadobudlo platnosť 31. januára 2020 a definuje ho Dohoda o obchode a spolupráci.

Okrem obchodu s tovarom a službami, táto časť dokumentu rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: 

 • hospodárskej spolupráce
 • štátnej pomoci
 • daňovej transparentnosti
 • leteckej a cestnej dopravy
 • energetiky a udržateľnosti
 • rybolovu
 • ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. 

Dohoda stanovuje aj nový rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov a postupy ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať.

Čo bežných občanov asi najviac zaujíma je otázka ako brexit ovplyvní cestovanie a prácu vo Veľkej Británii.

Cestuj do Veľkej Británie

Na cestu do Veľkej Británie Vám už nebude stačiť občiansky preukaz ako je to pri cestovaní do členských štátov EU. Musíte rátať s colnými prehliadkami.

Po príchode do krajiny colníci skontrolujú:

 • občiansky preukaz – iba do októbra 2021
 • pas – od októbra 2021
 • víza

Čo si môžete vziať so sebou ?

Colnému úradu musíte deklarovať:

 • všetko nad duty free limit
 • tovar zakázaný alebo obmedzený vo Veľkej Británii
 • tovar, ktorý plánujete predať
 • viac ako 10 000 EUR (alebo jej ekvivalent) v hotovosti, ak prichádzate z krajín mimo EÚ

Registrovaný cestujúci cestujú rýchlejšie cez hranice

Služba Registrovaný cestovateľ vám pomôže rýchlejšie prejsť hranicami Spojeného kráľovstva. Registrovaní cestujúci môžu využívať takzvané brány, ktoré sa nachádzajú na letiskách, vlakových a autobusových staniciach. Preukázať sa tam môžete e – pasom, ktorý obsahuje čip. Ďalej musíte mať so sebou aj biometrické vízum alebo povolenie na pobyt.

Vízová povinnosť pre Slovákov

Občania EU nepotrebujú pri vstupe do Spojeného kráľovstva víza ak ich pobyt na účel turistiky alebo návštevy nepresiahne dobu 6 mesiacov.

Ak plánujú zostať na obdobie dlhšie ako 6 mesiacov a budú tu pracovať, študovať alebo žiť, bude sa na nich vzťahovať vízová povinnosť.  O víza môžu žiadať prostredníctvom stránky britskej vlády, pričom musia splniť príslušné kritéria na získanie víza, o ktoré sa uchádzajú.

Bodovací imigračný systém

Po brexite nebude mať každý automaticky právo zostať žiť v tejto krajine. Britská vláda pripravila nový Imigračný systém, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka.

Ide o bodový systém, ktorý posudzuje ľudí zo všetkých krajín rovnako. Nehľadí sa na krajinu pôvodu, ale na talent žiadateľa.

Štandardné vízum je určené: 

 • na turistiku, napríklad na dovolenku alebo za rodinou alebo priateľmi
 • pre určité obchodné činnosti, napríklad účasť na stretnutí
 • absolvovať krátky kurz
 • akademicky sa zúčastňovať na výskume alebo výmennom programe
 • zo zdravotných dôvodov, napríklad na súkromné ošetrenie

Ak plánujete vo Veľkej Británii študovať alebo pracovať, vzťahuje sa pre vás nasledujúca vízová povinnosť.

Brexit

Študuj vo Veľkej Británii

Typy študentských víz:

 • študentské víza – pre žiakov 17 rokov a viac
 • detské študentské víza – pre žiakov od 4 – 17 rokov
 • krátkodobé študijné víza určené na štúdium anglického jazyka vo Veľkej Británii – toto vízum je určené pre kurzy anglického jazyka, ktoré trvajú 

6 -11 mesiacov 

Pracuj vo Veľkej Británii

Dlhodobé pracovné víza

 • Víza pre kvalifikovaných pracovníkov 
 • víza pre kvalifikovaných pracovníkov vám umožňujú prísť alebo zostať v Spojenom kráľovstve a vykonávať prácu u schváleného zamestnávateľa
 • Pracovné vízum pre zdravotníckych pracovníkov
 • vízum umožňuje zdravotníckym pracovníkom prísť alebo zostať v Spojenom kráľovstve, aby vykonali oprávnenú prácu s NHS, dodávateľom NHS alebo v sociálnej starostlivosti o dospelých
 • Vnútropodnikové víza
 • vnútropodnikové vízum vám umožňuje prísť alebo zostať v Spojenom kráľovstve a vykonávať prácu v pobočke vášho zamestnávateľa v Spojenom kráľovstve
 • Víza pre kňazov
 • ak vám bola ponúknutá práca v rámci náboženskej komunity v Spojenom kráľovstve
 • Víza pre športovcov
 • ak ste elitný športovec alebo kvalifikovaný tréner, ktorý je podľa riadiaceho orgánu uznávaný na medzinárodnej úrovni a vaša profesia  bude rozvíjať šport v Spojenom kráľovstve na najvyššej úrovni

Krátkodobé pracovné víza

 • Vízum pre charitatívnych pracovníkov
 • ak chcete robiť neplatenú dobrovoľnícku prácu pre charitu
 • Kreatívne a športové víza
 • ak vám vo Veľkej Británii bola ponúknutá práca ako športovcovi alebo kreatívnemu pracovníkovi
 • Vládne výmenné víza
 • pracovná stáž, odborná príprava alebo jazykový program prostredníctvom vládou schváleného programu
 • Víza pre náboženských pracovníkov
 • Sezónne pracovné víza
 • ak chcete prísť do Veľkej Británie na obdobie menej ako 6 mesiacov vykonávať farmárske práce
 • Víza týkajúce sa systému mobility mládeže ak
 • chcete žiť a pracovať vo Veľkej Británii najviac 2 roky
 • ste vo veku od 18 do 30 rokov
 • máte úspory vo výške 2 530 libier
Brexit

Brexit a pendleri

Tisíce jednotlivcov denne prechádzajú cez hranice. Ich dôvody nie sú nijako výnimočné, vozia deti do školy, chodia do práce, navštevujú rodiny, zúčastňujú sa športových podujatí, idú na nákup…

Scenár blížiaceho brexitu spočiatku vyústil do mnohých praktických otázok:

 • budú ma zastavovať a kontrolovať na hranici?
 • môže môj zamestnávateľ pýtať môj pas?
 • budem potrebovať na hranici vízum?
 • bude môj vodičský preukaz platný?
 • zmenia sa moje zamestnanecké práva alebo sa budú líšiť od mojich kolegov?
 • mám v tomto okamihu uvažovať aj o zmene práce/školy?

Dnes už vieme, že práva pendlerov sú zadefinované v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EU a poskytujú im ochranu.

Na zvládnutie cezhraničného života bol vytvorený projekt s názvom Border People, ktorý rozdeľuje pendlerov do 4 hlavných skupín:

 • Študenti
 • Pracujúci
 • Členovia rodín
 • Dôchodcovia

Na základe tejto úvodnej kategorizácii ľuďom poskytuje na mieru šité informácie o ich potrebách a cezhraničných otázkach. 

Začnite písať a potvrďte tlačidlom ENTER