Čo vybaviť pred prácou v Anglicku?

Našli ste si prácu v Anglicku a chystáte sa vycestovať? Gratulujeme! Po brexite sa toho veľa zmenilo. Máme pre vás zoznam formalít, ktoré potrebujete vybaviť pred odchodom. 

  1. Pracovné víza v Anglicku

Ich vybavenie trvá 8 týždňov, takže s tým nečakajte do poslednej chvíle! 

  1. Uhradiť poplatok za víza 

Od 600 do 1 400 libier, plus musíte zaplatiť zdravotný príplatok na rok, ten vás vyjde na ďalších 600 libier. Musíte dokladovať dostatok peňazí na život v Británii.

Zoznam dokumentov, ktoré si so sebou zobrať do Anglicka

  • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
  • výpis z registra trestov, ak to váš zamestnávateľ požaduje 
  • akékoľvek právne doklady potvrdzujúce váš osobný stav
  • originály diplomov a odborných certifikátov, ktoré osvedčujú vašu odbornú kvalifikáciu
  • vodičský preukaz
  • fotografie zo súčasnosti (veľkosti pasu), ak by ste potrebovali niečo vybaviť
  • zabezpečte si jazykové a úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácii
  • preukaz poistenia

Formality na Slovensku, ktoré je potrebné splniť pred odchodom

Informujte všetky príslušné inštitúcie a úrady o vašom odchode do zahraničia (banky, úrady, pošta…). Musíte si splniť oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej a sociálnej poisťovni pri odchode do zahraničia.

Môžete vyplniť aj dobrovoľnú registráciu pred vycestovaním na stránkach Ministerstva zahraničných vecí. Dobrovoľná registrácia je bezplatnou službou Ministerstva zahraničných vecí, ktorá poskytuje občanom dôležité informácie, varovanie a pomoc v núdzových situáciách.

Začnite písať a potvrďte tlačidlom ENTER